Kontakt

Knjigovodstvo, finansije i pravna služba - Sombor

Dušanka Kulić, osnivač

ADRESA: Konjovićeva 69, Sombor
Telefon: +381 25 418 487
Fax: +381 25 419 363
e-mail: office@dkomerc.rs

Milica Koprić, administrativni radnik, knjigovođa

ADRESA: Konjovićeva 69, Sombor
Telefon: +381 25 418 487
Fax: +381 25 419 363
e-mail: milica.milanovic@dkomerc.rs

Servis i prodaja - Sombor

ADRESA: Konjovićeva 69, Sombor
Mobilni telefon: +381 63 563 280
Telefon: +381 25 418 487
Fax: +381 25 419 363
e-mail: office@dkomerc.rs

Servis i prodaja - Novi Sad

ADRESA: Jovana Cvijića 3, Novi Sad
Mobilni telefon: +381 63 563 561
Telefon: +381 21 444 761, +381 21 444 521
Fax: +381 21 452 164
e-mail: office@dkomerc.rs

Prodaja - Novi Sad

Sanja Čabai, rukovodilac maloprodaje

ADRESA: Jovana Cvijića 3, Novi Sad
Telefon: +381 21 444 761
Fax: +381 21 452 164
e-mail: sanja.cabai@dkomerc.rs

Servis - Novi Sad

Gordan Kulić, direktor

ADRESA: Jovana Cvijića 3, Novi Sad
Telefon: +381 21 444 761, +381 21 444 521
Fax: +381 21 452 164
e-mail: gordan.kulic@dkomerc.rs